Borcuch A., Bieganie a efektywność pracy zawodowej. Ekonomia – Zarządzanie – Finanse, Warszawa-Kielce 2018

  • Cena:
    • 12,30 PLN

Opis książki

Sport jest nieodzownym aspektem zdrowego stylu życia. Pozytywnie wpływa na naszą sylwetkę, zmniejsza ryzyko chorób cywilizacyjnych, stanowi doskonałą metodę łagodzenia stresu i relaksu po ciężkim dniu w pracy. Dotleniony i zregenerowany organizm lepiej radzi sobie z problemami natury fizycznej i psychicznej. Szczególnie dobroczynny wpływ na nasz organizm mają te rodzaje sportu, które uprawiamy na świeżym powietrzu w bezpośrednim kontakcie z naturą. Wyznaczając sobie cele w sporcie oraz stopniowo je realizując, wzmacniamy się nie tylko fizycznie, ale również psychicznie.

Przedmiotem badań jest oddziaływanie biegania rekreacyjnego na efektywność pracy zawodowej.
Problem główny badań został sformułowany następująco: w jaki sposób bieganie rekreacyjne oddziałuje na efektywność pracy zawodowej biegaczy (wszystkich respondentów oraz wyodrębnionych z ich grupy menedżerów)?
W odniesieniu do problemu głównego wyłoniono następujące problemy szczegółowe:
• w jaki sposób bieganie rekreacyjne oddziałuje na efektywność pracy zawodowej ogółu badanych biegaczy?
• w jaki sposób bieganie rekreacyjne oddziałuje na efektywność pracy zawodowej menedżerów biegaczy?

Cena: 12, 30 zł

Aby kupić e-booka następnie naciśnij przycisk „Podaj adres dostawy”, wypełnij wymagane pola a następnie zostaniesz przekierowany/przekierowana do serwisu dotpay.pl

Po zatwierdzeniu płatności opracowanie zostanie wysłane na podany przez Państwa e-mail w ciągu 1 godziny.