Narzędzia informatyczne w ekonomii – czwartek

INFO:

Dziekanat zarządził sformułowanie dla każdego przedmiotu Jednolitych Zasad Zaliczenia.
Dla „Narzędzi” będzie zatem jedno wspólne kolokwium zdalne:
kolokwium nr 2 planowane na 04.06.2020 dla wszystkich grup /w godz.16:45 – 20:00/

 

TERMINY ZAJĘĆ:

2020-02-20  Excel 1
2020-02-27  Excel 2
2020-03-05  Excel 3
2020-03-12  Excel 4
2020-03-19  Excel 5
2020-03-26  Excel 6
2020-04-02  Excel 7 – powtórka materiału z Excela przed kolokwium
2020-04-16 KOLOKWIUM 1
2020-04-23 R 1
2020-04-30 R 2
2020-05-07 R 3
2020-05-14 R 4
2020-05-21 R 5
2020-05-28 R 6
2020-06-04 KOLOKWIUM 2

 

Opis zajęć:

1) Wprowadzenie do wykonywania obliczeń ekonomicznych z wykorzystaniem narzędzi informatycznych . Zapoznanie z programem Excel: sortowanie i filtrowanie danych, adresowanie względne i bezwzględne, tworzenie i używanie formuł obliczeniowych.

2) Tworzenie wykresów za pomocą programu Excel. Formatowanie komórek arkusza kalkulacyjnego.

3) Importowanie i eksportowanie danych pochodzących z różnych źródeł (pliki tekstowe, dane pochodzące z Internetu, dane z baz danych). Przygotowanie arkuszy do prezentacji i upubliczniania.

4) Zaawansowane funkcje Excela. Łączenie zbiorów danych, funkcje wyszukiwania w zbiorze, funkcje zliczania.

5) Analizowanie szeregów czasowych: analiza graficzna szeregu, obliczanie stóp wzrostu.

6) Indeksy jednopodstawowe i łańcuchowe. Konwersja indeksów.

7) Podstawowe operacje na macierzach, rozwiązywanie układów równań. Liczby pseudolosowe i symulacje w Excelu.

8) Wprowadzenie do środowiska R i edytora RStudio – środowisko natywne i zintegrowane środowisko programistyczne dla R, zarządzanie kodem, tworzenie skryptów i edytowanie kodu, wbudowane funkcje.

9) Typy danych i typy obiektów w R, tworzenie i zapisywanie wektorów, korzystanie z funkcji operujących na wektorach.

10) Operatory do generowania sekwencji wartości. Zapisywanie macierzy, korzystanie z funkcji operujących na macierzach.

11) Ramki danych – praca z danymi w postaci dwuwymiarowej tabeli, indeksowanie, wybieranie podzbiorów obserwacji oraz obliczanie podstawowych statystyk zmiennych.

12) Funkcje graficzne, generowanie wykresów funkcji w zadanym przedziale oraz edycja obszaru wykresu.

13) Przetwarzanie i analiza danych w R, import i eksport danych w różnych formatach, instalowanie pakietów przydatnych w analizie różnych typów danych.

14) Tworzenie i definiowanie funkcji w R, zagnieżdżanie funkcji, operatory warunkowe i testy logiczne

 

ZASADY ZALICZENIA

  1. Obecności
    1. Obowiązkowe, lista obecności
    2. 2 możliwe nieusprawiedliwione nieobecności
  2. Zaliczenie: 2x kolokwium, obowiązkowa obecność. Jak ktoś nie zda -> termin wrześniowy

KOLOKWIUM 1 = 50p

KOLOKWIUM 2 = 50p

Total: 100p

Zalicza 50%, czyli łączna suma 50p z obu kolokwiów.

Progi ocen:

Od 50:  3

Od 60: 3+

Od 70: 4

Od 80: 4+

Od 90: 5

———————————————

Login to: inicjały i numer indeksu

Hasło: inicjały (pierwsza litera duża) i numer indeksu z gwiazdką na końcu.

L: jk123456

H: Jk123456*

——————————————–

Zajęcia 1. 

EXCEL_ZAJECIA_1_PL_xlsx

—————————————–

Zajęcia 2.

EXCEL_ZAJECIA_2_PL_xlsx

dodatkowe:

WNE wykresy

—————————————–

Zajęcia 3.

EXCEL_ZAJECIA_3_PL_xlsx

ankieta:

http://www.ebadania.pl/040cc4e393b0081e

—————————————–

Zajęcia 4.

EXCEL_ZAJECIA_4_PL_xlsx

—————————————–

Zajęcia 5.

EXCEL_ZAJECIA_5_PL_xlsx

Import:

3.Data_csv 1. Data_txt 2.Data_csv

—————————————

Zajęcia 6.

EXCEL_ZAJECIA_6_PL_xlsx

—————————————

Zajęcia 7.

EXCEL_ZAJECIA_7_PL

—————————————

EXCEL_ZAJECIA_7_PL_roz

—————————————

Zaczynamy pracę z programem R.
 
W tym celu instalujemy najpierw program R ze strony:
https://www.r-project.org/ (zakładka download R)
a potem R Studio (oczywiście wersję free)

Zajęcia R1

R_ZAJECIA_1_PL

Zajęcia R2

R_ZAJECIA_2_PL

Zajęcia R3

R_ZAJECIA_3_PL

Zajęcia R4

R_ZAJECIA_4_PL

Zajęcia r5

R_ZAJECIA_5_PL

fastfood

ToothGrowth

wages

oceny (plik jest spakowany, ponieważ WordPress nie rozpoznaje .Rdata)

 

 

 

Filmik do zajęć 1:

 

Filmik do zajęć 2:

 

Zajęcia 3

 

Zajęcia 4

 

Zajęcia 5

 

 

 

 

 

 

 

Wyniki: