Regulamin

Warunki i zasady sprzedaży raportów, opracowań, książek publikowanych w formie elektronicznej na stronie internetowej www.know-lab.eu

 

Strona internetowa www.know-lab.eu należy do firmy Laboratorium Wiedzy Artur Borcuch z siedziba w: ul. Planty 13/14; 25-508 Kielce, NIP: 864-17-45-904, REGON: 369274326

 

Definicje:

E-BOOK – książka w wersji elektronicznej, zapisana w formacie PDF.

E-RAPORT – raport w wersji elektronicznej, zapisany w formacie PDF.

E-OPRACOWANIE – opracowanie w wersji elektronicznej, zapisane w formacie PDF.

PDF (ang. Portable Document Format) – format plików służący do prezentacji, przenoszenia i drukowania treści tekstowo-graficznych. Format ten ma sztywny podział na strony i nadaje się szczególnie do przeglądania publikacji na większych monitorach. Na czytnikach, tabletach i smartfonach mogą wystąpić problemy z powiększaniem i dzieleniem tekstu oraz poruszaniem się po publikacji.

WATERMARK – Znak wodny. System oznaczenia produktu zaszyfrowaną informacją o użytkowniku, który zakupił produkt. Może być podstawą do identyfikacji użytkownika, który rozpowszechni produkt w sposób niezgodny z prawem.

 

 • 1. Składanie zamówienia

Klient może zamówić produkty oferowane na stronie internetowej www.know-lab.eu przez dwadzieścia cztery godziny na dobę.

Aby złożyć zamówienie, Klient musi wejść na podstronę „KUP RAPORT”:

– wybrać produkt za pomocą opcji „DODAJ DO KOSZYKA”,

– zalogować się w sklepie lub podać dane do dostawy,

– wybrać polecenie „ZAMAWIAM” oraz wybrać sposób płatności za zamówienie,

– dokonać płatności.

 

 • 2. Warunki techniczne niezbędne do korzystania z książek elektronicznych zakupionych na stronie internetowej www.know-lab.eu

Przed zakupem raportu, opracowania, książki publikowanej w formie elektronicznej na stronie internetowej www.know-lab.eu, Klient powinien sprawdzić, czy sposób przygotowania odpowiada jego wymaganiom.

Klient ma możliwość sprawdzenia jakości przygotowania raportu, opracowania, książki publikowanej w formie elektronicznej, poprzez pobranie fragmentu, dostępnego na stronie opisu produktu.

 

 • 3. Metody płatności

Płatności odbywają się za pośrednictwem firmy dotpay.

Klient może dokonać zapłaty za zamówione produkty w następujący sposób:

– przelewem online (ePrzelewy)

– poprzez system PayPal

– przelewem tradycyjnym (realizacja zamówienia opłaconego tą metodą trwa zazwyczaj kilkanaście godzin dnia roboczego od momentu dokonania przelewu. Laboratorium Wiedzy Artur Borcuch potwierdzi rejestrację zamówienia wysyłając na wskazany przez Klienta adres e-mail potwierdzenie przyjęcia zamówienia. Po potwierdzeniu płatności, dostarczenie produktu odbywa się poprzez Internet i jest bezpłatne).

 

 • 4. Warunki realizacji zamówienia

Zamówienie zostanie zrealizowane w momencie otrzymania przez Laboratorium Wiedzy Artur Borcuch potwierdzenia z firmy dotpay informacji o dokonaniu płatności.

Jeśli zrealizowanie zamówienia nie będzie możliwe, Klient zostanie poinformowany o zaistniałej sytuacji na adres e-mail podany przez Klienta w czasie rejestracji.

W przypadku opłacenia przez Klienta zamówienia, którego zrealizowanie nie jest możliwe w okresie 72 godzin, Laboratorium Wiedzy Artur Borcuch dokona zwrotu wpłaconych środków na rachunek bankowy, z którego wpłata nastąpiła.

 

 • 5. Ceny i formaty zakupionych książek

Wszystkie ceny podane na stronach sklepu internetowego eBook.pl są podane w złotych polskich i zawierają podatek od towarów i usług – VAT w wysokości 23%.

Ceną wiążącą jest cena podana podczas składnia zamówienia na podstronie ”Koszyk”.

 

 • 6. Faktury VAT

Laboratorium Wiedzy Artur Borcuch wystawia faktury VAT na zakupione przez Klienta produkty. Tym samym Klient zgadza się na wystawienie faktury elektronicznej w formacie PDF. Faktura VAT zostanie wystawiona po potwierdzeniu dokonania płatności za produkt.

Uwaga. Akceptując regulamin, Kupujący akceptuje sposób dostarczenia faktury VAT w wersji elektronicznej, w formacie PDF, drogą mailową.

 

 • 7. Odstąpienie od umowy, rezygnacja z zamówienia

Ze względu na charakter sprzedawanych towarów, Klient nie ma możliwości odstąpienia od umowy lub rezygnacji z zamówienia po dokonaniu płatności za produkt.

Klient przed zakupem książki w wersji elektronicznej, powinien upewnić się, czy urządzenie, na którym zamierza ją odtwarzać, obsługuje format w jakim jest ona zapisana.

 

 • 8. Bezpieczeństwo i ochrona prawa autorskiego

Wszystkie produkty oferowane przez na stronie internetowej www.know-lab.eu są objęte ochroną przewidzianą w ustawie z dnia 4 lutego 1994 o prawie autorskim i prawach pokrewnych i mogą być używane wyłącznie na zasadach określonych w niniejszym regulaminie.

Klient ma prawo korzystać z produktów zakupionych (lub udostępnionych bezpłatnie) na stronie internetowej www.know-lab.eu tylko na własny użytek zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Klient nie może udostępniać produktów zakupionych innym osobom.

Klient nie może i nie jest uprawniony do:

– rozpowszechniania ani wprowadzania do obrotu produktów zakupionych na stronie internetowej www.know-lab.eu w całości lub we fragmencie,

– komercyjnego wykorzystywania produktów zakupionych na stronie internetowej www.know-lab.eu,

– modyfikowania produktów zakupionych na stronie internetowej www.know-lab.eu.

 

Klient jest zobowiązany do zadbania o to, by żadne osoby nieuprawnione nie korzystały z produktów zakupionych na stronie internetowej www.know-lab.eu w sposób niezgodny z prawem lub regulaminem.

 

W przypadku wykrycia sytuacji wykorzystania produktów zakupionych na stronie internetowej www.know-lab.eu niezgodnie z prawem, Laboratorium Wiedzy Artur Borcuch może skierować roszczenia z tego tytułu względem Klienta.

Laboratorium Wiedzy Artur Borcuch nie ponosi odpowiedzialności za brak dostarczenia e-maila z informacjami dotyczącymi realizacji zamówień z przyczyn niezależnych od Laboratorium Wiedzy Artur Borcuch.

 

 • 9. Treść licencji na korzystanie z produktów zakupionych na stronie internetowej www.know-lab.eu

 

Kopia produktu zakupiona na stronie internetowej www.know-lab.eu przeznaczona jest wyłącznie do własnego użytku osobistego w granicach udzielonej licencji. Wszelkie prawa są zastrzeżone, chyba, że właściciel praw autorskich udzieli wyraźnej licencji. Z wyjątkiem sytuacji dopuszczalnych przez prawo lub uzyskania zgody uprawnionego z tytułu praw autorskich, jakiekolwiek powielanie, montaż, wyświetlanie, wypożyczanie, publiczne pokazy czy inne rozpowszechnianie zawartości tej kopii lub jej fragmentów czy części jest bezwzględnie zabronione. Zakupiona kopia nie może być przedmiotem odsprzedaży czy dystrybucji i sprzedaży handlowej.

 

 • 10. Reklamacje

Klient może zgłosić reklamacje na adres: biuro@know-lab.eu w przypadku, gdy:

– zakupiony produkt okaże się uszkodzony lub nie uruchamia się,

– Klient dokona zapłaty ze produkt, a w ciągu 12 (dwunastu) godzin dnia roboczego od informacji od Klienta, nie zostanie mu udostępniona możliwość pobrania produktu lub przesłany produkt w inny sposób.

Za moment zawarcia umowy sprzedaży uważa się moment otrzymania przez Laboratorium Wiedzy Artur Borcuch potwierdzenia płatności dokonanej przez Klienta.

Ze względu na charakter sprzedawanych produktów (świadczenia, które z uwagi na ich charakter nie może zostać zwrócone), Klientowi nie przysługuje prawo odstąpienia od umowy w terminie 10 dni od dnia zawarcia umowy zgodnie z Ustawą z dnia 2 marca 2000 roku „O ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny”.

Laboratorium Wiedzy Artur Borcuch ustosunkuje się do reklamacji w terminie 14 (czternaście) dni.

Zwrot kosztów w przypadku pozytywnego rozpatrzenia reklamacji przez Laboratorium Wiedzy Artur Borcuch, będzie dokonywany w sposób ustalony z Klientem, w terminie do 14 dni roboczych od momentu poinformowania Klienta o rozstrzygnięciu reklamacji na Jego korzyść.

 

 

 • 11. Przetwarzanie danych osobowych
 • Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Laboratorium Wiedzy Artur Borcuch
 • Posiadane przez nas dane osobowe to adres imię, nazwisko, adres e-mail, oraz dodatkowe informacje, które Państwo podali w trakcie rejestracji na stronie czasopisma naukowego
 • Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celu zakupu produktu (raportu, opracowania, książki publikowanej w formie elektronicznej)
 • Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, a konsekwencją ich niepodania będzie niemożność zrealizowanie zakupu produktu.
 • Przysługuje Pani/Panu prawo do żądania dostępu do danych, sprostowania, uzupełnienia, usunięcia, ograniczenia przetwarzania i przenoszenia. Żądanie, jest możliwe w każdej chwili, poprzez przesłanie informacji o tym fakcie na adres e-mail redakcji
 • Dane nie będą przekazywane innym podmiotom. Dane przekazywane są bezpiecznym połączeniem, a dostawca usługi hostingu zapewnia zgodność przetwarzania z wymogami prawa.
 • Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w formie profilowania.