O mnie

Wybrane publikacje:

Ksiażki

 1. Bieganie a efektywność pracy zawodowej. Ekonomia – zarządzanie – finanse, Wydawnictwo Self-publisher(ebookpoint.pl), Warszawa – Kielce 2018.
 2. Rozwój rynku płatności mobilnych w Polsce. Perspektywa konsumentów, dostawców i akceptantów płatności mobilnych, CeDeWu, Warszawa 2016.
 3. Studenci w świecie bankowości elektronicznej, Społom – Lwowska Państwowa Akademia Finansów, Lwów 2015, ss. 142. (Współautor P. Garasym, M. Garasym)
 4. Ekonomia designu, CeDeWu, Warszawa 2014.
 5. Ewolucyjne uwarunkowania pieniądza cyfrowego, CeDeWu, Warszawa 2013.
 6. Pieniądz elektroniczny. Pieniądz przyszłości – analiza ekonomiczno-prawna, Wydawnictwo CeDeWu, Warszawa 2007.
 7. Globalny system pieniężny, Wydawnictwo CeDeWu, Warszawa 2009.
 8. Społeczności wirtualne a wirtualny obieg pieniądza, Wydawnictwo CeDeWu, Warszawa 2009.
 9. Pieniądz w ekonomii i socjologii, Wydawnictwo CeDeWu, Warszawa 2010.
 10. Cyfrowe społeczeństwo w elektronicznej gospodarce. Powiązania między nową i tradycyjną ekonomią, CeDeWu, Warszawa 2010.
 11. Bankowość elektroniczna w Polsce, CeDeWu, Warszawa 2011.
 12. Bankowość elektroniczna w Polsce, CeDeWu, Wydanie II zmienione, Warszawa 2012.

Artykuły

 1. Informatyzacja opieki zdrowotnej – doświadczenia wybranych krajów [w:] Opieka zdrowotna. Zagadnienia ekonomiczne, red. I. Rudawska, E. Urbańczyk, Difin, Warszawa 2012 (Współautor: Sz. Jopkiewicz).
 2. Wpływ gospodarki wirtualnej na gospodarkę realną [w:] Problemy, wyzwania, skutki, red. L. W. Zacher, Wydawnictwo Poltext, Warszawa 2013.
 3. Finansjalizacja gospodarstw domowych jako zewnętrzny efekt finansjalizacji gospodarki [w:] Perspektywy integracji gospodarczej w walutowej w Unii Europejskiej w czasach kryzysu, red. K. Opolski, J. Górski, Wydawnictwo Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2013.
 4. Money and Design, “Journal of Economics and Business Research” 2015, Vol. 21, No. 1.
 5. The conditions of entrepreneurship development in Kielce: students’ opinions survey, “International Journal of Humanities & Social Science Studies” 2015, Vol. 1, Issue 4.
 6. Economic development of the Świętokrzyskie Voivodship – An empirical analysis, “International Journal of Humanities & Social Science Studies” 2015, Vol. 2, Issue 1.
 7. The Sharing Economy: Understanding and Challenges, “International Journal of Humanities & Social Science Studies” 2016, Vol. 2, Issue 5.
 8. Finance as a design, “International Journal of Multidisciplinary Research and Development” 2016, Vol. 3, Issue 3.
 9. Technologie informacyjno-komunikacyjne (ICT) w świetle badań inteligentnych specjalizacji województwa świętokrzyskiego, „Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu” 2016, nr 421, s. 35-46. (Współautor: Sz. Jopkiewicz).
 10. The importance of selected factors in smart city development: the student’s perspective, “International Journal of Applied Research” 2016, Vol 2, Issue 6, s. 604-611. (Współautor: M. Piłat-Borcuch).

 

Zrealizowane badania:

sierpień 2014 – design i jego rola w społeczeństwie i biznesie.

maj 2014 – nawyki kawiarniane (na zlecenie kieleckiej kawiarni).

czerwiec 2014 – korzystanie z usług bankowości elektronicznej i internetowej przez mieszkańców Kielc.

wrzesień 2014 – preferencje związane z zakupem auta (na zlecenie autokomisu).

wrzesień 2014 – decyzje sprzedazowe, zakupowe i inwestycyjne na rynku budowlanym w Polsce (wykonawcy/podwykonawcy/ dostawcy uslug budowlanych dla inwestorow).

grudzień 2014 – styl życia mieszkańców Kielc.

grudzień 2014 – bieganie – praca i styl życia.

grudzień 2014 – oczekiwania studentów wobec pracodawców.

styczeń 2015 – stosunek mieszkańców województwa świętokrzyskiego do mody.

styczeń 2015 – korzystanie z płatności mobilnych przez Polaków.

luty 2015 – perspektywy rozwoju przedsiębiorstw z województwa świętokrzyskiego.

luty 2015 – inteligentne specjalizacje województwa świętokrzyskiego.

czerwiec 2015 – budżet odywatelski dla Miasta Kielce.

grudzień 2015 – jak ożywić centrum Kielc.

styczeń 2016 – postawy studentów UJK wobec pieniędzy.

styczeń 2016 – miasto kreatywne Kielce.

styczeń 2016 – cechy dobrze zaprojektowanego parku miejskiego.

sierpień 2016 – problemy i potrzeby mieszkańców Kielc.

grudzień 2016 – perspektywy rozwoju przedsiębiorstw z województwa świętokrzyskiego.

sierpień 2017 – bieganie a efektywność pracy zawodowej.

listopad 2017 – galerie handlowe i ich możliwe kierunki rozwoju.

 

Przygotowane (wybrane) na zlecenie ekspertyzy, raporty:

Nazwa projektu Zamawiający Okres realizacji projektu Realizowane w projekcie zadania
Strategia Świętokrzyskiego Związku Pracodawców Prywatnych Lewiatan na lata 2013-2020 Świętokrzyski Związek Pracodawców Prywatnych Lewiatan 2013 Zbadanie możliwości wzmocnienia potencjału organizacji LEWIATAN z perspektywy jej członków (zrzeszonych firm) reprezentujących branżę „finanse i rachunkowość”.
Perspektywy RSI Świętokrzyskie (IV Etap) UJK w Kielcach 2014 Realizacja prac badawczo-konsultingowych w zakresie budowy programu rozwojowego świętokrzyskiej firmy
Cechy idealne modelowych instrumentów pieniężnych Departament Systemu Płatniczego Narodowego Banku Polskiego 2015 Analiza cech idealnych modelowych instrumentów płatniczych z punktu widzenia różnych grup interesariuszy
Diagnoza kompetencji i oczekiwań studentów uczelni wyższych wobec potencjalnych pracodawców Świętokrzyski Związek Pracodawców Prywatnych Lewiatan 2015 Realizacja prac badawczo-konsultingowych dotyczących zdiagnozowania kompetencji i oczekiwań studentów uczelni wyższych wobec potencjalnych pracodawców
Znaczenie innowacyjności w rozwoju gospodarczym województwa świętokrzyskiego Świętokrzyski Związek Pracodawców Prywatnych Lewiatan 2014-2016 Realizacja prac badawczych dotyczących znaczenia innowacyjności w rozwoju gospodarczym województwa świętokrzyskiego (zbadanie opinii przedsiębiorców na temat inteligentnych specjalizacji województwa świętokrzyskiego)
Wspieranie rozwoju innowacyjności i kreatywności w przedsiębiorstwach sektora MSP województwa świętokrzyskiego Instytut Zarządzania, UJK w Kielcach 2015-2016 Opracowanie zagadnień dotyczących roli innowacyjności (korzystania z usług bankowych, usług inwestycyjnych, doradztwa finansowego za pośrednictwem Internetu) w zwiększaniu efektywności finansowej przedsiębiorstw sektora MSP województwa świętokrzyskiego.
Kielecka Szkoła Partycypacji Fundacja „PEStka” 2016 Badanie problemów i potrzeb mieszkańców Kielc
Konkurencyjność i innowacyjność przedsiębiorstw województwa świętokrzyskiego w świetle teorii kosztów transakcyjnych Instytut Zarządzania, UJK w Kielcach 2016-2017 Badanie roli kosztów transakcyjnych w działalności przedsiębiorstw województwa świętokrzyskiego w kontekście stosowania przez nie innowacji finansowych